Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

// // Góp ý

Điều răn thứ năm

Thứ Bảy vừa rồi, tháp tùng với con gái nhân dịp bé xưng tội lần đầu, tôi đi xưng tội về điều răn thứ năm* mà tôi đã vấp ngã hai ngày liền.

Trùng hợp thay, tối Chúa Nhật thấy Cha Thông có bài giảng cũng về đề tài này:
*Ghi chú: băng qua đường ẩu cũng là vi phạm điều răn này. 

0 ý kiến:

Đăng nhận xét