Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

// // Góp ý

Anh em

Cuối tuần trước chạy xuống Lão Tam dự tiệc sinh nhật thứ 13 của bé K.

Cuối tuần rồi chạy lên Lão Tứ dự tiệc Giỗ Bà Ngoại tôi. Nói là "tiệc" cho hoành tráng nhưng chỉ có hai anh em. Nhưng như vậy cũng tốt. Có dịp hai anh em cùng ngồi tâm sự, cùng ngồi khóc tới 6 giờ sáng, nốc bay 24+ chai ken.

Sống trên đời này, ai cũng có gánh nặng quằng vai. Gánh nặng đó nếu không phải là thập giá Chúa ban, thì là gông cùm quỷ ban. Xin cho đó là thập giá, thay vì gông cùm. Nếu là gông cùm, thì Chúa sẽ tháo gỡ, nếu người có lòng. Nếu là thập giá, thì nên vui mừng trong hoạn nạn, vì khi Chúa để cho chúng ta chịu thử thách, thì Chúa cũng ban ơn vượt qua. Còn phần anh em, anh em hãy là hiện thân của Đấng Cứu Chuộc, là Đức Kitô, là Ngôi Hai Thiên Chúa, đối với anh em mình.

Lúc này trời bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ ban sáng khoảng 9°C. Hôm Thứ Sáu vừa rồi, lần đầu tiên đi xe đạp buổi sáng trong cơn mưa.
21-10-2016 @ 9:50 EDT, Tomken + Timberlea


Đọc tiếp...