Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

// // Góp ý

Sầu Bi

Hôm nay ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, tôi nhận thêm nhát gươm từ con quỉ của dĩ vãng mà tôi từng đương đầu trong hai năm vừa qua, nhát gươm nặng hơn ba trăm ngàn cân.
Con quỉ này, hình như hắn muốn khơi dậy tính năng sáng tạo, mà tôi đã để cho ngủ vùi trong mấy năm nay.
Trong những lúc như thế này, tôi cần nhớ, tập trung ánh mắt tôi vào Chúa tôi, đừng nhìn vào cơn sóng to gió lớn.
Chiều nay trên đường đạp xe đạp về, cảm thấy khí trời mát lạnh hơn mọi ngày. Nhìn đồng hồ xe ghi nhận 16.7°C. Mùa Đông đang từ từ tiến đến.
Đọc tiếp...