Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

// // Góp ý

Mở khóa

Chiều qua ra về, mở khóa xe đạp không được vì mã số, bởi nguyên do nào đó, đã xê dịch. Ngồi mò nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng tự mò ra.

Mừng.

Mừng xong rồi sợ.

Sợ xong rồi tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa, vì lâu nay mình dễ bị mất cắp xe đạp đến như vậy, mà vẫn vô sự cho đến ngày hôm nay. Bởi nếu mình mò được, thì người khác cũng mò được.

Thế thì thay ổ khóa khác thôi.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét