Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

// // Góp ý

Về sự khiếp sợ

Mỗi lần nghe tin có vụ xả súng giết người hàng loạt thì tay chân tôi bủn rủn. Gần nhất trước đây thì là vụ ở Paris, và bây giờ thì là vụ ở Orlando. Đối diện với bạo lực, đôi khi người ta có cảm giác tê liệt vì quá khiếp sợ.

Hình: Hoa Lưu ly (forget-me-nots), tưởng nhớ người nằm xuống
Giả dụ trong trường hợp đó, nếu là tôi, thì tôi sẽ phản ứng ra sao? Phải làm sao để nhanh chóng làm tê liệt địch thủ trước khi hắn nả đạn tiểu liên lên khắp người tôi và những người chung quanh tôi? Trong đầu tôi nảy sinh ra bao nhiêu kịch bản có thể diễn ra, bao nhiêu cách phản ứng, và những kết cuộc của chúng.

Trong đầu tôi, không có kịch bản nào dẫn đến kết quả tốt đẹp cả.

Xét theo thống kê, năm 2015 Hoa Kỳ đã có 330 vụ giết người hàng loạt bằng súng ống.  Có lẽ rồi thì ở các chốn học đường, người ta sẽ cần phải mở các lớp ở dạng "How to Stay Safe If You're Caught in a Mass Shooting", hoặc "How to Survive a School or Workplace Shooting", thì chắc sẽ có hữu ích.

Đọc Tin Mừng sáng nay, thấy Chúa Thượng tôi dạy gì trong những tình huống này?
Anh em đã nghe bảo rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo các anh em: đừng chống cự lại người ác; nhưng nếu ai vả má phải của anh em, thì hãy giơ má kia nữa; và kẻ muốn kiện anh em để đoạt áo lót, thì hãy bỏ áo choàng cho họ nốt; và ai bắt anh em làm phu đi một dặm, thì hãy đi với họ hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; người muốn vay, anh em chớ khước từ.
Anh em đã nghe bảo: Hãy mến yêu thân nhân và hãy ghét địch thù. Còn Thầy, Thầy bảo cùng anh em: hãy mến yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ các anh em; ngõ hầu cho anh em trở nên những người con của Cha các anh em trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành, và làm mưa trên người ngay và kẻ ác. Vì nếu anh em mến yêu những kẻ yêu mến mình, thì anh em có công gì? Há những người thu thuế cũng không làm thế sao? Và nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình, thì anh em có làm gì lạ đâu? Há người ngoại cũng không làm thế sao? Vậy anh em hãy nên trọn lành, như Cha của các anh em trên trời là Ðấng trọn lành. (Mt 5:38-48)
Hmm...Đừng chống cự lại kẻ làm ác. Trên thập tự giá, Chúa tôi đã thực thi điều dạy ấy. Nếu tôi khá nhớ điều này, tôi sẽ vượt qua nỗi khiếp sợ. Vượt qua nỗi khiếp sợ của chính mình thì mới có thể hành động để cứu người.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét