Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

// // Góp ý

Khai mở Ảo Ba Từ Hè 2016

Hôm nghỉ Lễ Nữ Hoàng (Victoria Day) vừa rồi, trời nắng ấm, tôi bắt đầu mở tấm che Ảo Ba Từ và tiến hành thủ tục thanh tẩy nước ao. Mặc dầu trong nước đã có sẵn chất khử rêu tảo, qua một Mùa Đông dài giá lạnh, nước ao đã bị khá bẩn:
Sau một tuần khử và lọc, thì nước ao đã xanh như xưa:

Tôi trải tấm che nắng trên mặt ao để giúp tăng độ ấm của nước:
Sau một ngày nắng ấm, chiều đến thì thấy nhiệt độ của nước đã lên đến 28ºC:

Ngày đầu tiên của Mùa Hè năm nay ở Bắc Mỹ sẽ là ngày 20 tháng 6. Thực sự, Mùa Hè đã đến từ hôm Victoria Day.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét