Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

// // Góp ý

Tam Vị Nhất Thể

Chúa Nhật tuần trước là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm mươi ngày sau khi Chúa Giêsu vượt qua sự chết, cũng là kỷ niệm ngày sinh của Hội Thánh.

Chúa Nhật qua là Lễ Chúa Ba Ngôi - một Thiên Chúa trong ba nhân vị.  Trong Kinh Cựu Ước, Tiên Tri Isa-i-a có chép lại Lời Chúa phán với dân Do Thái: 
"Chính ta là Đức Chúa, không ai khác nữa; ngoài ta ra, không có thần linh." (Isaiah 45:5). 
Như thế, thử hình dung sự ngạc nhiên của họ (người Do Thái) khi Chúa Giêsu đứng trước mặt họ và phán: 
"Ta nói thật cùng các người, trước khi Áp-ra-ham được sinh thành, TA LÀ." (Gioan 8:58)
Đấng TA LÀ (I AM) là đấng đã đối thoại với Môi-se từ trong bụi gai rực cháy.

Cũng như hình dung sự ngạc nhiên của các thánh tông đồ khi Chúa Giêsu mặc khải: "Ta và Cha là một" (Gioan 10:30). Và sau đó, Chúa Giêsu mặc khải về Ngôi Ba cho các sứ đồ:
"Ta còn nhiều điều để nói với các anh em, nhưng hiện giờ anh em không chịu nổi. Nhưng khi đấng ấy đến, là Thần Khí của Sự Thật, Ngài sẽ dẫn đưa anh em vào toàn diện sự thật." (Gioan 16:12-13)
Và như thế trong 2000 năm qua, Ngôi Ba của Thiên Chúa, Thần Khí của Đức Chúa Cha và của Chúa Giêsu, đã và đang hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh ở trần gian. Quả thật, Ngài đã "không để cho chúng con bị mồ côi" như Ngài đã hứa (Gioan 14:18).

Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất hoàn hảo đến độ ở đâu có một, thì ở đấy có ba: khi Chúa Giêsu nhập thể giáng trần, khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Và, khi Chúa Giêsu thập thể vào miếng bánh men?

Hôm nọ tôi xem một đoạn video ngắn với quan điểm táo bạo mà tôi thấy rất hữu lý, rằng: tin và theo Chúa Giêsu thôi vẫn chưa đủ, người đồ đệ của Đức Kitô cần có sự trợ sức bởi Chúa Thánh Thần. Nhìn vào thái độ các sứ đồ của Chúa Giêsu trước và sau khi Chúa Thánh Thần ngự đến trên người họ, thì ta có thể thấy rằng quan điểm này cũng không mấy gì táo bạo. Nếu tôi có thờ ơ với tinh thần sống đạo trong đời này, thì có lẽ đó là vì tôi thờ ơ với Chúa Thánh Thần vốn đã ngự đến trong tôi một cách cụ thể khi tôi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Bí Tích Thêm Sức.

Ảnh: Suy tôn Chúa Ba Ngôi của Albrecht Dürer.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét