Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

// // Góp ý

Sự việc đã được hoàn tất: suy niệm về mầu nhiệm Chúa tử nạn

Tòa Giài Tội, Thánh đường GXCTTĐVN Toronto
Trong các bài đọc Phụng Vụ cho Thứ Sáu Tuần Thánh hôm qua, tôi đặc biết chú ý đến nhiều đoạn.
Ví dụ như, Tiên Tri I-sa-i-a đã tiên báo thế này về cuộc tử nạn của Đấng Cứu Thế:
Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. (Isaiah 53, 4-5)
Đang dọn mình để xưng tội mà nghe đoạn này thì phải khóc thôi!

Tiếp theo đó, khi người Do Thái đến để bắt Ngài, Ngài hỏi họ: "Các ông tìm ai?" Thì họ bảo, "Tìm Giêsu người Na-da-rét." Và khi Ngài đáp rằng, "Ta là [người ấy]" (bản gốc Hy Lạp: ego eimi), họ giật lùi lại phía sau và ngã nhào xuống đất.  Kỳ lạ nhỉ!  Tại sao họ lại quì xuống đất? Phải chăng họ vừa nghe thốt lên một danh hiệu vốn không thể thốt lên, mà họ đã nghe phát ra trong bụi gai bừng cháy: TA LÀ ĐẤNG TA LÀ (ego eimi ho on, bản gốc tiếng Do Thái: ehyeh asher ehyeh).

Kế đến, lại nghe người Do Thái hét lên câu này:
Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa. (Gioan 19, 7)
À, họ biết về Con Một của Thiên Chúa, vì Mai-sen đã viết về Ngài trong Sách I-sa-i-a và Sách Xuất Hành. Nhưng họ không bao giờ tưởng tượng được Đấng ấy lại là một con người mọn hèn đang đứng trước mặt họ đây. Con tôi thì sao?  Tôi có ảo tưởng hão huyền nào về Thiên Chúa mà tôi đang thờ phượng hay không? Mặt khác, tôi có sẵn lòng làm chự́ng về Ngài cho đến chết hay không?
Ngày ấy sẽ đến khi những kẻ sát hại các con lại nhầm tưởng rằng làm thế là tôn thờ Thiên Chúa. (Ga 16,2)
Và sau hết, tôi chú ý đến câu thốt lên của Chúa Giêsu trước khi trút hơi thở cuối cùng: "Sự việc đã được hoàn tất" (Ga 19,30). Câu này trong bản gốc Hy Lạp, thánh Gioan ghi là tetelestai ([việc] đã xong), được thánh Giê-rôm dịch sang tiếng La Tinh là consummatum est ([việc] đã hoàn tất), tiếng Anh là it is consummated. Từ ngữ consummate này đáng chú ý, vì ta thường nghe nó dùng trong bối cảnh hôn nhân: "to consummate a marriage" có nghĩa là hoàn tất nghi thức hôn nhân bằng sự giao hợp giữa cặp vợ chồng. Thiên Chúa yêu thương loài người và ao ước kết hợp với loài người một cách mật thiết như một người chồng ao ước kết hợp với vợ mình, và sẵn sàng đi đến cõi chết để cứu lấy vợ mình ra khỏi tay kẻ hung ác.

Là đệ tử của Ngôi Lời, đây là con đường duy nhất tôi có thể chọn để hành sự. Vì Ngài đã dạy tôi, "Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu thương anh em." Nguyện xin Thánh Thần Chúa luôn cho con Ơn Thánh để kiện toàn điều răn ấy.✝️

0 ý kiến:

Đăng nhận xét