Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

// // Góp ý

Mùa chay 2016: Hành trình đã bắt đầu

Thứ Tư Lễ Tro, đây là tầm nhìn của tôi cho ngày hôm nay...


Cập nhật 2/3/2016: Chiều/tối hôm đó ...

0 ý kiến:

Đăng nhận xét