Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

// // Góp ý

Sơ kết cuối năm, hẹn hứa đầu năm

Tình hình là cuối năm vừa qua tôi bận rộn nhiều việc đến tối tăm mặt mũi, nên đã xao lãng việc tiệc tùng ăn chơi, chỉ đi dự một buổi tiệc tất niên duy nhất tại nhà anh C., là bạn học lâu năm từ thuở Trung Học cho đến mấy năm đầu Đại Học.

Thứ Tư, Đêm Vọng Giáng Sinh, đưa xấp nhỏ đi dự Thánh Lễ 20h00 của Cha Tập tại Thánh Đường Cecilia. Khi ra về Tiểu Cô Nương suýt tí nữa bị xe ô tô tông khi băng qua đường. Tạ ơn Chúa Hài Nhi và tạ ơn Thánh Mẫu đã chở che cho trẻ thơ và dung thứ cho kẻ làm cha bất cẩn.

Thứ Năm, sáng ngày đầu năm 2015, đi dự Thánh Lễ Kính Mẹ Thiên Chúa tại Thánh Đường Martha và Maria của Cha Darren, nghe Thầy (phó tế) James giảng về lý do tại sao Thánh Mẫu được suy tôn là Mẹ Thiên Chúa, hiểu thêm ý nghĩa của từ "mẹ", và tuy rằng danh hiệu "Mẹ Thiên Chúa" là một chiêm niệm về Đức Giêsu (là Thiên Chúa) hơn là về Đức Mẹ, Vương Mẫu Nương Nương là người môn đồ hoàn hảo nhất của Đấng Cứu Thế.  Do đó, kẻ tội đồ như tôi liệu chớ nên xem thường sự cầu bầu của Đức Bà.

Trước thềm năm mới, Đức Thánh Cha Phan-Sinh đã nêu lên những đề nghị này với người tín hữu về những quyết tâm trong năm (new year's resolutions), tôi lấy làm mục tiêu cho chính mình:
  1. Vun bón đời sống tâm linh là quan hệ của tôi đối với Thiên Chúa, vì đó là nền tảng của mọi việc làm và cả sự sinh tồn của tôi.  
  2. Chăm sóc đời sống gia đình, con cái, người thân. Hơn cả tiền bạc, hãy dành cho họ món quà của thời gian và sự quan tâm.
  3. Chắm sóc mối quan hệ với tha nhân, biến đức tin tôi thành đời sống, và biến lời lành thành việc thiện.
  4. Cẩn trọng khi mở lời, tẩy sạch miệng lưỡi tôi khỏi những lời lẽ xâm phạm, thô tục, và thoái hóa.
  5. Chữa lành vết thương lòng bằng dầu khoan dung, tha thứ những ai đã làm tổn thương tôi và băng bó cho những ai đã bị tôi làm tổn thương.
  6. Chăm sóc cho công việc với lòng hăng say, khiêm hạ, với đầy năng lực, và với tinh thần biết tạ ơn Thiên Chúa.
  7. Để ý đến sự ganh tỵ, khác vọng, thù ghét, và những cảm giác tiêu cực có thể cắn xé sự bình an nội tâm của tôi, biến tôi thành kẻ hủy diệt người khác và tự diệt chính mình.
  8. Đề phòng với những cơn nóng giận có thể dẫn đến sự trả thù, với sự lười biếng dẫn đến giết chết sự sống còn, với việc chỉ trỏ người khác dẫn đến tội kiêu căng, với tính kêu ca dẫn đến sự tuyệt vọng.
  9. Chăm sóc những người anh chị em già, yếu, đói khát, vô gia cư, xa lạ trong xã hội, vì tôi sẽ được phán xét dựa trên những việc làm này.
Đọc tiếp...