Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

// // Góp ý

Khi lập trình viên khó tâm sự

"Mã của tôi bị hỏng. Và tôi không hiểu nổi tại sao."

Nguồn: https://plus.google.com/u/0/105344085072388507016/posts/M8hg83uEGH7

0 ý kiến:

Đăng nhận xét