Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

// // Góp ý

Rền la vu vơ thường là do suy nghĩ lầm lạc

Bài viết đáng để suy ngẫm:

Rên rỉ, rền la thực chất thể hiện tính chất bất lực trong khi phàn nàn về điều gì đó mà chúng ta không tin là mình đủ sức để tạo ra sự thay đổi.

Rõ là một sự bất lực, khi lời nói bình thường của mình không đủ tính thuyết phục để người khác nghe theo. Có thể nói, việc la hét vu vơ tiếp theo đó là biểu hiện sự thiếu tín thác vào sự sắp xếp của Thiên Chúa đối với những việc mình cảm thấy bất lực.

Mỗi tối đặt lưng xuống nghỉ ngơi, tự xét lại lòng mình xem ngày nay đã có nói, có làm điều chi đáng hối tiếc hay không. Dĩ nhiên là tính dễ giận thường nằm trong bản xét mình đó.

Như mọi thứ trong đời, cần có sự cân bằng. Một bên là việc thể hiện cần thiết về sự trầm trọng của vấn đề, hầu giúp đối tượng tránh được tội tình. Một bên là sự lạm dụng uy quyền, làm tội nghiệp cho kẻ phải lãnh trọn cơn thịnh nộ quá đà của mình.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét