Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

// // Góp ý

Ánh Sáng Đức Tin (1)

Tối nay ngồi đọc thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Lumen Fidei (Ánh Sáng Đức Tin). Đọc tới đoạn này …

Niềm tin vào Thiên Chúa chiếu sáng tận tâm cang, khiến [người tín hữu] biết được suối nguồn của sự thiện lành nơi gốc cội của vạn vật, và  nhận ra rằng mạng sống của anh ta không phải là sản phẩm của sự không tồn tại hay sự tình cờ, nhưng là hoa quả của một ơn gọi cá nhân và một tình yêu cá nhân…Sự thử thách lớn lao đối với đức tin [của anh ta]  nói lên mức độ mà tình yêu nguyên thủy ấy có khả năng bảo toàn sự sống ngay cả tận bên kia bờ của sự chết.  [par. 11]

Hồn tôi ơi! Trong lúc tuyệt vọng, hay trong lúc bị bức hại, nên nhớ rằng: Đấng chúng ta đang tin thờ ấy là ai! Nhớ để rồi, với đủ quyền tự do, vui vác lấy thập giá mình mà theo, theo đến nơi mà Ngài “không có chỗ để tựa đầu”.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét