Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

// // Góp ý

Tình yêu là gì?

Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm chuyện thối tha, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự lỗi lầm, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, và chịu đựng tất cả. Tình yêu không bao giờ từ bỏ.

Khi tôi còn là trẻ con, tôi ăn nói như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con...ngoại trừ một tâm hồn. Bởi, tâm hồn trẻ con không biết đố kỵ, không đa nghi, không vênh vang, không tự đắc, dễ tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả, và tin tưởng tất cả.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét