Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

// // Góp ý

Nghe lại bài giảng của Đức Cha Tagle

Thấy trang FaceBook của Dòng Đồng Công có đăng hình Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila, làm tôi nhớ lại bài giảng của ngài tại Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Quebec hồi 2008, đã làm rung động tâm hồn tôi:

0 ý kiến:

Đăng nhận xét