Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

// // Góp ý

Hy lễ

Xem đoạn video của Cha Robert Barron về Bảy Đặc Tính của một Người Truyền Tin Mới, đọc được lời khuyên của Đức Mẹ Fatima: “Hãy cầu nguyện thật nhiều, và hy sinh cho tội nhân, bởi nhiều sinh linh phải sa hỏa ngục vì không ai dâng hy lễ dùm cho họ.” Tôi thắc mắc không biết hy lễ kia gồm những gì, nhưng dường như nó có liên quan đến Đêm Đen Tối mà tôi đang đi qua.  Chắc không đơn giản chỉ là đi nhà thờ dâng cúng lễ dùm cho họ và cho tôi, mà nó đòi hỏi tôi phải hy sinh cái gì đó của chính bản thân mình, mà qua sự hy sinh đó, nó khiến tôi và họ thấu hiểu hơn về Đức Chúa Trời, để cùng nắm tay quay gót trở về con đường đến Jerusalem, với lòng ăn năn, sám hối.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét