Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

// // Góp ý

Việt Nam ngày nay

Đang ngồi ăn trưa, đọc được tâm sự
của con trai bác Điếu Cày qua blog Phương Bích (http://chimkiwi.blogspot.com/2012/10/bao-gio-thi-bo-ve-vay.html), lòng thầm nghĩ: dường như xã hội Việt Nam đã thụt lùi 200 năm.
Vào những thế kỷ 18-19, hoàn cảnh Việt Nam đã hiến cho Hội Thánh 117 vị thánh tử đạo. Hoàn cảnh ngày nay dường như đang mời gọi những người con của Hội Thánh: hãy khoác vào mình chiến bào và thanh gươm của Chúa Cứu Thế, là lòng bác ái và sự khiêm nhường, và hãy cho họ thấy sự bình an của Đức Ki-Tô.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét