Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

// // Góp ý

Nghi ngờ

Ngồi thảo bức email mà lòng dấy lên sự nghi ngờ nơi chính bàn thân mình.  Mọi người nghĩ rằng tôi háo thắng, nhưng cũng chỉ vì muốn tuân theo Ezekiel 33:8 mà lần nữa tôi mang danh “bất hiếu”. Khi tôi xin “đừng đóng đinh tôi”, thì lại càng đóng mạnh thêm. Họ là người thân, là ruột thịt của tôi.  Họ đã không hiểu tôi nói gì.

“Lấy lời lành mà khuyên người.”

Tôi có phải là đồ đệ của Ngôi Lời hay không? Nếu phải thì tại sao mọi lời nói của tôi đều gây nên sự phản cảm? Bởi nếu thật sự thầy tôi là Ngôi Lời thì tất nhiên Thánh Thần sẽ mách cho tôi biết phải nói gì.

Tôi đã thất bại.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét