Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

// // Góp ý

Trở nên Thiên Chúa

Chuẩn bị cho Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, hôm nay đi đường nghe được bài giảng giáo lý táo bạo của Thánh Basiliô Cả (~329-379 AD), trong Giờ Kinh Phụng Vụ (Office of Readings). Tôi mạn dịch lại dưới đây.
---

Các danh hiệu được gợi lên về Chúa Thánh Thần chắc chắn phải khuấy động tâm hồn của bất cứ ai nghe được chúng, và làm cho anh ta nhận ra rằng chúng không nói gì ít hơn là đang nhắc đến Đấng Tối Cao. Không phải là Ngài được gọi là Thần Khí của Thiên Chúa, Thần Khí sự thật, Đấng từ Chúa Cha, Thánh Thần kiên định, Thánh Thần hướng dẫn đấy sao? Tuy nhiên, danh hiệu chính của Ngài và là danh hiệu cá nhân nhất, đó là Chúa Thánh Thần.

Mọi sinh vật hướng đến Chúa Thánh Thần trong nhu cầu nên thánh của riêng họ;  Tất cả các vật sống tìm kiếm Ngài theo từng khả năng của họ. Hơi thở của Ngài ban quyền cho từng tạo vật để chúng đạt được kết quả tự nhiên của nó.

Thánh Thần là nguồn của sự thánh thiện, một ánh sáng tâm linh, và Ngài cung cấp ánh sáng riêng của mình cho mọi tâm trí để giúp họ trong việc tìm kiếm sự thật. Bản chất của Thánh Thần vượt ra ngoài tầm với của tâm trí chúng ta, nhưng chúng ta có thể biết Ngài qua sự tốt lành của Ngài. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần lấp đầy toàn bộ vũ trụ, nhưng Ngài chỉ ban mình cho những ai xứng đáng, hành động trong từng người tùy theo giới hạn đức tin của họ.

Trong bản thân giản dị của chính mình, Chúa Thánh Thần là đa dạng trong các tác phẩm hùng mạnh của Ngài. Ngài hiện diện một cách trọn vẹn cho mỗi cá nhân chúng ta, đồng thời toàn bộ con người của Ngài cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Mặc dù được chia sẻ bởi nhiều người, Ngài vẫn không thay đổi, tự cho mình mà không bị hao tổn cho chính mình. Giống như ánh sáng mặt trời, lan tỏa đến mọi nơi trong không gian, lan rộng trên mặt đất và trên biển cả, mà cùng lúc lại được tận hưởng bởi mỗi người như thể nó chỉ dành riêng cho một mình anh ta. Do đó, Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng của Ngài, đủ cho tất cả, nhưng lại hiện hữu như thể dành riêng cho những ai có thể tiếp nhận Ngài. Đối với mọi sinh vật cùng chia sẻ trong Ngài, Ngài ban cho sự thỏa thích chỉ giới hạn do bản chất của từng cá nhân, mà không phải do khả năng ban tặng của Ngài.

Thánh Thần nâng tâm hồn chúng ta lên thiên đàng, dìu dắt kẻ yếu đuối, và dẫn đưa đến sự hoàn thiện những ai dốc tâm cầu tiến. Ngài soi sáng cho những ai đã được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi, và làm cho họ trưởng thành trong tâm linh qua sự hiệp thông với chính Ngài.

Như những thực thể trong suốt, trở nên rực rỡ khi ánh sáng mặt trời rơi lên chúng thế nào, thì cũng như vậy cho mỗi linh hồn được Chúa Thánh Thần ngự đến, và khi linh hồn ấy được Thánh Thần soi sáng,  tâm linh họ trưởng thành, và họ trở nên nguồn ơn phúc cho người khác.

Từ Thánh Thần xãy đến sự tiên tri, sự hiểu biết về các nhiệm tích tín ngưỡng, thấu hiểu ý nghĩa tiềm ẩn của Kinh Thánh, và các đặc ân khác. Thông qua Thánh Thần chúng ta trở thành công dân của Nước Trời, chúng ta nhập vào niềm hạnh phúc vĩnh cửu, và chúng ta ở trong Thiên Chúa. Thông qua Chúa Thánh Thần, chúng ta được giống Thiên Chúa; Thực sự, chúng ta đạt được những gì vượt trên mọi khát vọng tuyệt vời nhất của chúng ta: chúng ta trở nên Thiên Chúa.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét