Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

// // Góp ý

Khi Chúa Thánh Thần nói

Bạn thân mến,
Hôm nay đi đường tôi nghe tiếng nói của Thánh Thần (Cv 13,2). Ngài truyền cho các sứ đồ tách rời Phao-lô và Ba-na-ba ra khỏi nhóm, để họ bắt đầu công tác rao giảng cho dân ngoại.

Đêm hôm qua tôi nói chuyện gần tiếng đồng hồ với Ngũ Cô dấu yêu. Cô đang điều trị chứng suy thận, cách hai ngày phải đi chạy thận một lần. Qua giọng nói, tôi nhận ra tí mệt nhọc trong sự lạc quan đáng kính. Cô, một người theo lễ Phật, khoe về việc tập Thiền, ngồi một hồi cảm thấy được hào quang.

Tôi đang cố gắng để hấp thụ được Lời của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ chỉ cho tôi biết phải làm gì, nói gì.

Hẹn bạn thân kỳ sau.

--
Thanh Hai Tran
Sent from my iPod

0 ý kiến:

Đăng nhận xét