Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

// // Góp ý

Sức mạnh của Thiên Chúa

Bạn thân mến,
Hôm nay chúng ta nghe kể về sự hồi đạo của Thánh Phaolo. Lần nữa, sự kiện cho ta thấy một điều: sự tiếp xúc với Thiên Chúa sẽ biến đổi tất cả. Từ một nhóm người yếu hèn, khiếp sợ trước sự đàn áp, họ biến thành nhóm người kiên cường, sẵn sàng đổ máu để làm chứng cho Sự Thật. Và rất nhiều người trong nhóm họ đã đổ máu. Và họ chết thê thảm, nạn nhân của sự tàn bạo. Tôi nhớ có đọc về Nữ Thánh Perpetua trước người đao phủ vụng về, về Nữ Thánh Agatha trước một vị quan thống đốc ác độc. Điều đau lòng nhất là, sự bạo tàn ấy vẫn còn diễn ra trên con cái Chúa ngày nay. Đau lòng, nhưng chắc không lạ gì, phải không bạn? Vì người người tín hữu chúng ta xác tín trong hành động, rằng chúng ta dùng gương hy sinh để cảm hoá chính những người sát hại chúng ta, và dẫn đưa họ về với Chúa. Cũng như lời của vị sĩ quan La Mã năm nào: Tôi tin; xin Thầy hãy cứu lấy những người thân tôi kém tin. Vì chúng ta đều là con một nhà.

Hẹn bạn vào một chuyến xe khác.

--
Thanh Hai Tran
Sent from my iPod

0 ý kiến:

Đăng nhận xét