Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

// // Góp ý

Chúa Nhật Lễ Lá: Vị Hoàng Đế đã trở lại

Và như thế, bắt đầu một tuần lễ linh thiêng nhất của cuộc đời người tín hữu, là đỉnh cao nhất của đời sống đức tin: Giờ của Chúa Thượng đã đến.

Ngài tiến về Đền Thánh Jerusalem từ hướng đông, như Ngôn Sứ đã tiên đoán (Ezekiel 43), và trong giây phút ngắn ngũi, kẻ tôi tớ này đã tôn vinh Chúa Thượng, ôi vị vua khiêm nhường. Ấy thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tôi lại đem Chúa Thượng giết đi, chỉ vì tôi không thể tin được Ngài chính là Thiên Chúa (Gioan 10:33). Tôi giết Ngài như thể giết đi những gì toan gây cản trở cho lối sống sa đọa mà tôi đang đeo đuổi. Tôi giết Ngài như giết đi cơn mưa vào mùa, cơn mưa vốn sẽ giúp cho cây lúa thêm xanh tươi, nhưng lại là một sự trở ngại giao thông cho tôi nơi chốn thành đô.

Và như thế, Chúa Thượng đã khởi chiến với Quyền Lực của Sự Chết. Vũ khí của Ngài là Thập Giá. Chiến bào của ngài là tình yêu. Ngài chiến đấu vì tôi, kẻ đã đóng đinh Ngài vào thập giá và đã nhấc Ngài lên khỏi mặt đất.

Chúa Thượng chịu gánh lấy hàm oan, gánh lấy khổ đau để cho tôi hiểu rằng, Ngài là một vị vua không xa lạ đối với sự khổ đau mà dân Ngài phải gánh chịu.  Qua sự khổ nạn, Ngài dạy tôi rằng, cách duy nhất để chiến thắng sự khổ đau là phải đối đầu, không phải tránh né.

Bởi nhiều lúc, chính vì toan tránh né cái khổ đau cho bản thân mình, mà tôi trở nên ích kỷ. Tôi bất kể việc làm hại đến người khác, cốt chỉ để được phần cho tôi. Đặt nặng cái tôi, tôi đã biến cái tôi thành cái tội.

Và Chúa đã chuộc tội cho tôi. Chỉ có Đấng không hề mắc tội, mới có thể chuộc tội cho tôi.

Và cũng như thể, Ngài sẽ xóa đi vết nhơ, đã tàn đọng trong tôi kể từ lần đầu tiên tổ tiên tôi đã sa ngã. Vì bởi sự đảo lộn luân thường đạo lý ấy mà Chúa Thượng đã giáng trần, để dạy tôi hai chữ “vâng lời”.

Xin Chúa Thượng luôn là Chúa của kẻ đầy tớ này. Và xin Thần Khí của Ngài luôn dạy tôi luôn biết vâng lời vị Cha Chí Thánh của chúng ta ở trên Trời. Và nếu tôi có vấp ngã, xin cho tôi biết noi gương khiêm hạ của Ngài mà chạy đến bên chân Chúa Thượng để được bào chữa, tiếp sức, để tiếp tục đứng lên đi theo đường thương khó mà Ngài đã đi qua.  Amen.

(Viết từ cảm hứng bởi bài giảng của Cha Robert Barron của mạng wordonfire.org).

0 ý kiến:

Đăng nhận xét