Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

// // Góp ý

Bất chấp những điều không thể làm

Vừa đọc bức thư mở của bác Larry Page viết cho giới đầu tư. Thích nhiều đoạn, trong đó có đoạn này:

Khi tôi còn là một sinh viên tại Đại học Michigan, tôi đã theo học một khóa hè về cách lãnh đạo. Khẩu hiệu [của khóa học] là "một sự bất chấp lành mạnh cho những điều không thể (a healthy disregard for the impossible)," và nó là một ý tưởng đã đọng lại với tôi từ bấy giờ. Nói ra nghe có lẽ như một sự điên rồ, nhưng tôi thấy rằng, ta dễ dàng để làm nên sự tiến bộ trên các mục tiêu tham vọng lớn, hơn là trên các dự án ít rủi ro. Rất ít người đủ độ điên để thử, và những người giỏi nhất luôn luôn muốn làm việc với những thách thức lớn nhất. Chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng, những "thất bại" của dự án nhiều tham vọng thường mang lại lợi ích khác. Tin hay không, đổi mới công nghệ đằng sau AdSense, trong đó, như tôi đã đề cập trước đó, đã chi trả hơn $30 tỷ cho các nhà đối tác, là kết quả của một dự án "thất bại" nhiều tham vọng, cốt để hiểu được Mạng Lưới Điện Toán Toàn Cầu. Nhóm nghiên cứu không thành công ở sự hiểu biết các trang web, chủ yếu là, tôi nghĩ rằng, bởi vì họ bị phân tâm bởi công việc trước mắt họ, đó là: đạt mức xác đáng phi thường cho các mẫu quảng cáo.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét