Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

// // Góp ý

Đức tin và thực hành

Chúa Nhật  thứ nhì Mùa Chay vừa rồi, Giáo Hội Mẹ nhắc lại một trong những bài học khủng khiếp nhất của đời người tín hữu: Chúa đã thử thách tổ phụ Abraham bằng cách sai ông sát tế con một của mình. Cha Anthony Đinh Minh Tiên có bài giảng khá sâu sắt. Cha Robert Barron bình luận: Nếu đọc qua đoạn Kinh Thánh này mà tâm thần tôi không bị nhiễu loạn, thì chắc tâm thần tôi có vấn đề.

Vâng, nhiễu loạn thì nhiễu loạn, nhưng tôi chỉ có duy nhất một thắc mắc: làm sao Abraham có thể khẳng định rằng đó là lệnh truyền của Chúa. Và sau Thánh Lễ sáng hôm qua, tôi được câu trả lời: vì ông đã từng nghe tiếng Chúa hằng mỗi ngày.

Để tránh ngộ nhận đâu là ý Cha, tôi cần tâm sự với Cha mỗi ngày.

Làm theo ý Cha sẽ tạo lợi ích cho chính bản thân tôi và những người tôi yêu thương.

Thử thách của Abraham hãy còn đang tiếp diễn trên mỗi cá nhân người tín hữu trong hôm nay. Chén đắng ấy có đắng ít hay nhiều thì hãy tùy vào hoàn cảnh. Và cái nghiệt ngã của sự tự do ý chí là, khi nó xảy đến, dường như tôi chỉ có một cách lựa chọn duy nhất: uống trọn chén đắng như Thầy tôi đã từng làm vì tôi.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét