Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

// // Góp ý

Trở lại bình thường, và công cụ để lắng nghe

Hôm qua, tôi đã thu dọn và đóng thùng cây thông Giáng Sinh. Người ta dọn cây vào ngày đầu năm. Còn tôi, lẽ ra phải dọn trước Chúa Nhật tuần rồi để chuẩn bị bước vào mùa Thường Niên, sau một mùa Giáng Sinh không bình thường.  Cầu mong rằng, cái bình thường mới này sẽ khác với cái bình thường của trước kia. Vì bởi, cũng như cuộc hành trình của Ba Vị Vua trong Lễ Hiển Linh tuần trước, khi đã gặp gỡ được với Đức Chúa, họ đã về nhà bằng một con đường khác với đường họ đã đến.

Hôm nay Giáo Hội dạy tôi về sự lắng nghe và sự nhận dạng lời Chúa. Cha tân Hồng Y vừa được bổ nhiệm, Thomas Collins, hay dùng câu này để bắt đầu những bài suy niệm Lectio Divina: “Xin Ngài hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”.

Cũng như Sa-mu-en, dù đã sống trong đền thờ ngay từ bé, đã không nhận ra Lời Chúa, và như ông An-rê, dù theo ông Gioan Tẩy Giả đã lâu, mà không nhận ra Chiên Thiên Chúa. Tôi cũng cần chú ý nhiều đến lời giảng dạy của các vị cha linh hướng, và của Đức Thánh Cha, để bước đi đúng đường mà Chúa đã  hoạch định cho tôi.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét