Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

// // Góp ý

Mức công phá của 12V DC

 
Hồi chiều này tôi tiến hành bước đầu của tiểu dự án thay bộ đèn xe. Thay bóng xong, đang lọ mọ dùng mỏ-lết siết ốc cho miếng nhựa giằng bình ác-quy thì vô tình cây mỏ-lết chạm lên cọc âm và cọc dương.
Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta phủ tấm vải ướt trên mặt bình. Hên là đã không bị cháy bình hay cháy máy. :-)

0 ý kiến:

Đăng nhận xét