Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

// // Góp ý

Bài giảng đầu năm

Bài giảng sâu sắc, như mọi lần, bởi TGM Charles Chaput của Philadelphia, nhân dịp Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Lễ Cắt Bì cho Chúa Giêsu, Ngày Cầu Nguyện cho Hòa Bình Thế Giới,  và Trọng Lễ Thánh Mẫu Maria (Mẹ của Thiên Chúa, và Mẹ của Hội Thánh).

Thời gian là tặng phẩm của Thiên Chúa cho tôi; tận dụng thời gian, bằng cách hữu hiệu nhất, là tặng phẩm của tôi cho Thiên Chúa.

Từ Giờ Phụng Vụ ban tối, Tụng Ca 1: “Ôi sự biến đổi tuyệt vời! Tạo Hóa của loài người đã trở thành người, sinh bởi một trinh nữ. Chúng ta đã được biến thành người chia sẻ với bản tính Thiên Chúa của Đức Kitô, Đấng đã tự hạ mình để chia sẻ bản tính con người của chúng ta.”

Sự  táo bạo của niềm tin Thiên Chúa Giáo là ở điểm này: Qua Đức Giêsu Kitô, tôi được phép gọi Ông Trời là Cha Mến Yêu.

Tôi chưa hẳn là đồ đệ của Đức Kitô khi tôi chưa thể hiện quyết tâm về hòa bình và công lý. Ngay cả trong lời nói, câu trước tôi hô hào cho sự chân thật và hòa giải, thì câu sau tôi lại dấy lên lòng hận thù và tính đố kỵ; việc làm của tôi nói lên sự dối trá, lọc lừa, dù chỉ trong việc nhỏ nhoi.

Nhìn lên Thánh Mẫu như gương cầu nguyện và gương tông đồ cho tôi. Đức Mẹ là vị tông đồ hoàn hảo nhất của Chúa Giêsu.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét