Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

// // Góp ý

Tĩnh tâm Mùa Vọng

Trong một bài ngắn gọn, bác Seth Godin, cao thủ ngành tiếp thị, viết:

Có một lối tạo chú ý mà ta thường thấy trên mạng: tự ném mình vào chân chiếc xe buýt để thu hút người xem…Làm đủ độ hay, rồi thì bạn sẽ được sự chú ý. Nhưng bạn sẽ vẫn là người nằm dưới chiếc xe buýt.

Cái cám dỗ của sự khiêm hạ là khi tôi hạ mình để mong được nâng lên, hơn là để sống thật lòng với thân phận thấp hèn tôi vốn là.

Phúc cho ai nghèo khó bằng lòng…

0 ý kiến:

Đăng nhận xét