Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

// // Góp ý

Thiên Chúa giáng trần, khó khăn, thấp hèn

Chúa đã trở lại.

Xin cho được như vậy trong lòng mỗi người chúng con.

Amen!

0 ý kiến:

Đăng nhận xét