Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

// // Góp ý

Cánh chung luận

Viết trong giờ nghỉ ăn trưa...
Vừa nghe được bài giảng cũ của Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm (hiện là giám mục phụ tá, tổng giáo phận Sài Gòn), về Cánh Chung Luận. Trong đó ngài so sánh giữa cánh chung luận của chủ nghĩa cộng sản và của đạo Công Giáo, và gây ức cho không ít người dị ứng với Cộng Sản khi ngài nói rằng Xã Hội Chủ Nghĩa là một triết thuyết rất "hấp dẫn". Quả là đúng, nó không hấp dẫn thì làm sao nó thuyết phục được hàng triệu người trên thế giới. Thậm chí, có thể rất nhiều người còn thấy nó hấp dẫn hơn triết thuyết Công Giáo nữa là khác. Những cám dỗ của Sa-tăng cũng hấp dẫn không kém.

Thuyết cánh chung của Cộng Sản rất giống Thiên Chúa giáo, ngoại trừ một khác biệt chết người: cánh chung của Cộng sản không có Thiên Chúa.

Cha Khảm xâm nhập vào tư tưởng Cộng Sản để dẫn người Cộng sản về với cứu cánh của Chúa Ki-tô. Xin Chúa ban nhiều sức mạnh cho Cha trong sứ mệnh đầy hiểm nguy ấy.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét