Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

// // Góp ý

Bé Ty

Thứ Sáu mấy tuần trước, tôi đãi tam muội một chầu bớp-phê tại Mandarin Brampton. Nhà tôi khéo ăn nói; lẽ ra phải hẹn trước hai ngày, nhưng bọn tôi đến đột xuất mà vẫn có chỗ ngồi.

Hôm qua, nó “trả lễ” bằng một chầu tại Congee Wong, Promenade Mall.

Vậy là trong tháng này đã có được 2 dịp để ẵm bé Ty.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét