Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

// // Góp ý

Thực thi quyền dân chủ

Tối nay đi bỏ phiếu cho đợt bầu cử tỉnh bang Ontario. Giờ này thì các trạm bỏ phiếu đã đóng cửa và kết quả sơ kết trông có vẻ như bác tỉnh trưởng sẽ được tái đắc cử. Nhớ lúc trước bầu liên bang, tôi bỏ phiếu cho đảng Bảo Thủ. Nay bầu cử tỉnh bang thì tôi bầu cho đảng Tự Do. Lý do đơn giản là: ở cấp liên bang, tôi thấy bác Harper làm được; và ở Ontario, tôi thấy bác McGuinty làm được. Có thể đây là một điểm hay của nền dân chủ đa nguyên.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét