Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

// // Góp ý

Vật lộn

Kinh Cựu Ước (STK 32:23-30) kể chuyện ông Gia-cốp (tổ tiên của dân tộc Israel) vật lộn suốt đêm với Chúa Cứu Thế.

Mấy tuần nay dường như tôi cũng đang có trải nghiệm tương tự.

Gia-cóp bị thương nơi bắp đùi; tôi hiện đang bị thương nơi lòng bàn chân. :-)

Trận chiến của Jacob đã kết thúc và ông đã vượt qua;  trận chiến của tôi vẫn còn tiếp tục. Tôi cần sự viện trợ. Lại cần phải chạy đến vâng phục và nương tựa nơi vạt áo của Giáo Hội Mẹ thôi.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét