Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

// // Góp ý

Ly dị trong xóm đạo

Vừa đọc được bản tin trên CNN.com, tựa đề “What’s fueling Bible Belt divorces” (việc gì đang góp lửa cho việc ly dị nơi xứ Vành Đai Thánh Kinh). Xứ Vành Đai Thánh Kinh là một tục danh dành cho số người tín đồ Tin Lành Kháng Cách (Evangelical Protestants), phần lớn cư ngụ tại miền nam Hoa Kỳ.

Bài viết kia đã nêu lên thống kê năm 2009, nói rằng tỉ số ly dị ở Miền Nam cao hơn ở các miền khác, ám chỉ rằng quan niệm “khắc khe” về quan hệ tình dục của đạo Thiên Chúa đã khiến tín đồ vội kết hôn sớm (để được quan hệ tình dục?), dẫn đến ly dị sớm và ly dị nhiều.

Thật là đúng lúc! Mấy tuần trước, tôi đọc được bài Phúc Âm này:

Tin Mừng Theo Thánh Mat-thêu, chương 19.
Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? " Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt."  Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? " Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."
Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."

“Việc gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Hmm…Tôi nghĩ, nếu tín đồ Thiên Chúa giáo có  ly dị, thì là vì chúng tôi chưa thấu hiểu (hoặc chưa sống trọn) ý nghĩa của Bí Tích Hôn Nhân.

Và, dường như đoán trước được cơn chấn động ấy đến nền tảng gia đình trong thể giới ngày nay, Giáo Hội đã ban cho chúng ta Gioan Phaolô II. Đây là cơ hội để cho tôi tiếp cận thêm với các bài giảng về Thần Học Thân Xác (Theology of the Body) của ngài.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét