Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

// // Góp ý

Ngày thứ hai tham gia nhóm bồi thẩm

Diễn tiến của hôm qua …

09:30: tập hợp tại phòng đợi của chiều hôm qua và … chờ gọi tên bồi thẩm viên kế đến.

10:40: thư ký tòa thông báo: họ đã chọn đủ 12. Chờ phiên xử bắt đầu để biết chắc không cần chọn bồi thẩm nữa.

khoảng 11:30: được “thả” đi ăn trưa sớm cho tới 14h15. Tôi nhân dịp này, thả bộ xuống viếng tòa nhà Osgoode Hall (cách Tòa Án khoảng 5 phút đi bộ về phía nam), vào thư viện thấy có WiFi miễn phí, bèn mở laptop ra làm việc một tí.  Đến 13h30 thì cuốc bộ lại khuôn viên ngoài Tòa Án, vừa ăn trưa vừa tắm nắng.

14:15: vừa trở lại sau buổi ăn trưa, thư ký báo: họ đã bắt đầu phiên xử. Thế là nhóm còn lại của chúng tôi được đưa trở lại phòng đợi chung (jury lounge). Tại đấy, chúng tôi tái nhập với gần 200 người khác đang hiện diện, để chờ tham gia vào cuộc chọn bồi thẩm đoàn cho phiên án khác. Tôi hỏi bác nhân viên thì được biết hôm qua tại đây có khoảng 300 người. Như vậy, có thể trong 2 ngày qua, có 2 bồi thẩm đoàn đã được chọn (cho 2 phiên án khác nhau). Có một số người đã được cho về vì được miễn nghĩa vụ cho kỳ này bởi lý do nào đó.

15:45: chúng tôi được giải tán sớm. Hôm sau sẽ trở lại tập hợp tại phòng này vào 09h30.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét