Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

// // Góp ý

Ngày đầu tham gia nhóm bồi thẩm

Những diễn biến ngày hôm qua ….
08:45: Đến nơi và trình diện (giấy triệu tập bảo phải đến 08:30) và tập hợp tại phòng đợi, xem được đoạn cuối của đoạn phim giới thiệu về hệ thống bồi thẩm của Ontario.
09:00: nhân viên tòa án giới thiệu và hướng dẫn lịch trình cho mấy ngày sắp tới. Trong phòng họp (jury lounge) hiện có khoảng 100 300 người. Trong vài ngày sắp tới 12 người trong số này sẽ được chọn để thành lập bồi thẩm đoàn.
09:45-12:20: chờ quan tòa gọi.
12:20: được gọi vào phiên tòa. Thẩm phán đọc chỉ thị đầu tiên. Thư ký đọc cáo trạng, giới thiệu bị cáo, luật sư đoàn cho hai bên. Tôi chú ý vị công tố viên là một người mù, được một chú chó bẹc-giê dẫn đường.
13:00-14:00: Nghỉ, ăn trưa. Tôi tản bộ qua khuôn viên Tòa Thị Chính, vừa ăn miếng bánh mì xúc xích vừa tắm nắng, nhắn vài cái tin, trả lời vài email, xong quay lại tòa.
14:15: quá trình chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu. Hai người trong chúng tôi được chọn (bằng cách bốc thăm) làm người thẩm định (triers). Phần còn lại được chia ra thành 4 nhóm: 3 nhóm 20 người, và tôi nằm trong nhóm còn lại (họ gọi là “nhóm để dành”). Bốn nhóm sau đó đước tách rời ra. Nhóm tôi được chỉ định: chờ.
16:30: giải tán. Hôm sau sẽ trở lại để … chờ tiếp.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét