Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

// // Góp ý

Cuối tuần Chúa Ba Ngôi

Sáng nay thức sớm để chuẩn bị ra tòa, tranh thủ viết vài dòng cho cuối tuần vừa qua.

Tối Thứ Sáu: Đi “ủng hộ” (đọc: ăn ké) mẫu thân. Bà đi hát cho tiệc kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH tại Brampton.

Thứ Bảy: gỡ được cái gai vốn đã làm đau đớn linh hồn tôi 5 năm nay. Cảm ơn HT và phụ mẫu tôi đã hỗ trợ trong bước ngoặt lớn này. Đây chỉ là một bước đầu, nhưng là bước đầu tất yếu. Các bước tiếp theo thì … cầu mong “ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời”.

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi: Đi ăn mừng ngày Từ Phụ (Father’s Day) với phụ thân, mẫu thân và gia đình nhị đệ tại nhà hàng Sky Dragon.

Nghe suy niệm, bởi Cha Robert Barron của mạng wordonfire.org, về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm ấy đơn giản là: Chúa là tình yêu.  Trong một quan hệ tình yêu có 3 nhân tố: người yêu (Cha), kẻ được yêu (Con), và tình yêu tuôn ra giữa hai người ấy (Thánh Thần). Và từ mối quan hệ tột bậc và thiêng liêng đó, mọi sự tốt lành được nảy sinh.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét