Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

// // Góp ý

Thể thao và linh thao

Vừa xem cái này trên đài saltandlighttv: tập tạ và lần hạt mân côi,  cùng một lúc.

Wow! Làm cách nào để vừa tập võ vừa đọc kinh cùng một lúc, ta!Smile

0 ý kiến:

Đăng nhận xét