Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

// // Góp ý

Tội lớn nhất

Chúa Giêsu nói: "Vì thế, tôi cho các ông biết, mọi tội lỗi và mọi sự mộ phạm đều có thể được tha. Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha." (Matthew 12:31)

Lm. Robert Barron "giải mã", nhân dịp Chúa Nhật Lễ Lá: Xúc phạm với Đức Thánh Linh tức là ta từ chối sự thứ tha.

Ồ!

0 ý kiến:

Đăng nhận xét