Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

// // Góp ý

Cơ hội hay nhiễu loạn?

Tuần này tự dưng tôi được “rơi vào đôi mắt xanh” của nhiều người trong ngành nghề. Lần rồi việc này xãy đến là khoảng chừng năm 2000. Cho nên, tôi đoán là điều này biểu hiện cho sự phục hồi khả quan của thị trường công nghệ, hơn là nó nói gì về khả năng của bản thân tôi,  gần như đấy là dấu hiệu cho sự hình thành của một “tech bubble” mới. Dẫu sao thì tôi cũng xem nó là cơ hội hơn là sự nhiễu loạn.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét