Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

// // Góp ý

Chúa tử nạn và Chúa đã sống lại

Tuần Thánh năm nay, tôi được ban cây thánh giá là một chứng cảm “nhẹ” kéo dài từ tuần trước cho tới hôm nay. Tối Thứ Bảy, ngồi xem Đức Thánh Cha chủ tọa nghi thức Vọng Phục Sinh, qua các bài đọc, hiểu thêm chút về sự hiện diện Chúa Ngôi Hai trong lịch sử cứu rỗi từ Cựu ước, Tân ước, cho đến hôm nay.  Chúa Nhật đi xem lễ, nghe Cha Tập giảng mà mình không hiểu được gì. Chúa đã sống lại, và Chúa đã về Trời. Tôi vẫn còn mang trong người một căn bệnh. Trong tâm trạng này, chắc là chưa có thể nào chiêm nghiệm về mầu nhiệm phục sinh. Hay có thể nào … đây là cơ hội tốt nhất?

0 ý kiến:

Đăng nhận xét