Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

// // Góp ý

Noi Gương Chúa Cứu Thế

Một câu hay:
"bởi [tác phẩm] Noi Gương có nói: "Thà để yên cho mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ, còn hơn là ta tạo nên sự gây gỗ."
(for the Imitation says: "It is more profitable to leave everyone to his way of thinking than to give way to contentious discourses.")
[Story of a Soul, Thérèse de Lisieux, ch. 9]
Sau giây phút thấm thía, đi tìm nghe tác phẩm The Imitation of Christ của vị ẩn tu được gọi là Thomas à Kempis (1380-1471).

0 ý kiến:

Đăng nhận xét