Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

// // Góp ý

Nhai

Dự án đến kỳ hạn giao hàng cho khách bên Michigan vào ngày mai, mà giờ này vẫn còn nhiều chỗ “nhai” chưa trôi. Thôi, tạm dẹp sang một bên. Bây giờ chuẩn bị làm một chuyến ra phi trường Pearson cái đã.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét