Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

// // Góp ý

Đi làm bằng TTC …

… mất khoảng 55’ thì thời. Tương đương với đi bằng thiết mã nhân lực. Hành trình thật thư thả, thoải mái. Bạn đồng hành hôm nay đã là Apologia (chương 2) của Chân Phước John Henry Newman.

Cập nhật 18:02:
TTC Trip  Planner
thật là tiện.

Cập nhật 05/01/2011 14:07:
Xem chừng,  TTC Mobile càng tiện hơn.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét