Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

// // Góp ý

Di ảnh của Bà Nội

(1919-1997)

Ảnh họa bởi Cửu Thúc, do ông chụp bằng máy điện thoại và gửi cho tôi hồi 2 tháng 1 vừa qua.

Đêm nay thức làm khuya.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét