Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

// // Góp ý

Nguyệt thực 2010


Winter Solstice Lunar Eclipse bởi William Castleman trên Vimeo, biết qua blogTO.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét