Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

// // Góp ý

Không mích lòng

Giật mình tỉnh giấc. Nằm nghe bài giảng của Tgm Chaput cho Phúc Âm Chúa Nhật vừa rồi, tôi  để ý đến câu này: "Phúc cho ai không bị tôi làm mích lòng." (Luke 7:23)

Phúc cho ai biết nhận mình sai và biết sửa đổi. Phúc cho ai không bị chạm tự ái khi bị chê rằng "đồ giả nhân giả nghĩa", mà phải biết hoán cải không ngừng, sao cho không còn là giả nhân giả nghĩa.

Ở một mức độ nào đó, tôi cũng là một kẻ giả nhân giả nghĩa.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét