Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

// // Góp ý

Chịu đựng

Anamchara giảng về sự chịu đựng:
1. Our relationship with God can give us patient endurance--touching God through the Eucharist, even when we find it hard to pray, receiving Christ here can give us the edge we need to overcome troubles--come to Mass, not just on weekends, but weekdays, stop in Church and pray, The Blessed Sacrament is reserved here, Christ is always present. These next few weeks, try that.

2. Our relationship with others can give us patient endurance--in other people, we meet Christ and the more we develop relationships with others, the more we learn about people and when we have problems with them we will have the knowledge, wisdom and experience to persevere in trying to heal that relationship rather than just calling it quits.

3. Our relationship with ourselves can give us patient endurance. The more we understand ourselves, our strengths and weaknesses, our talents and our needs, the more we come to see the essential holiness and goodness of our lives. We must never allow the tragedies, and sufferings or our own failings and sins to destroy our grasp of the fact that we are good, that we are destined for greatness. By having a respect for ourselves, we will have the patient endurance to overcome troubled times.

#1 nhắc nhở tôi 1 điều: Thánh Ambrose chỉ cách sở làm tôi độ 5' đi bộ. Tại sao tôi không thể dành 10-15' giờ nghỉ mỗi trưa để đi chầu Mình Thánh Chúa nhỉ? Mặc cảm, rằng mình đang mang nặng tội tình, càng chứng tỏ sự cần kíp của việc làm ấy, để sớm được chữa lành.

#2: Hóa ra "nhận ra Chúa trong tha nhân" sẽ giúp tôi nỗ lực hơn để hàn gắn mối quan hệ, để tôi nhìn thấy đó là giải pháp duy nhất. Tương tự như, nếu tôi thật lòng muốn nhận Ơn Cứu Rỗi thì tôi cần phải hàn gắn mối quan hệ giữa tôi với Chúa Tôi.

#3: Bản năng sa ngã khiến tôi hay thất vọng nhiều về bản thân mình, và đây hẳn là điều làm Sa-tăng đắc chí lắm đây.

Nghe Cha Robert Barron của mạng WordOnFire.org giảng nhân dịp lễ Chúa Giêsu Vua:
Thế gian đã hiểu sai ý nghĩa của từ "vương quyền". Vương quyền của thế gian được dùng để các bậc vua chúa tự cứu lấy chính mình. Vương quyền của Ngôi Lời (Chúa Giêsu) dùng để trút cạn chính mình, ngõ hầu cứu được người mình thương yêu.
Tôi cần phải tiêu diệt cái tạp niệm cứ muốn cứu lấy mình (tiêu diệt cái "tôi"), mà dành nhiều thời gian hơn cho những người tôi yêu thương. Nếu họ có làm cho tôi tổn thương, thì có thể do họ không thấy được ảnh hưởng của việc họ làm. Làm sao để tôi có thể làm "hiện thân của Chúa Cứu Thế" đối với họ, trong khi bản thân tôi không hoàn hảo?

Ơn Trời.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét