Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

// // Góp ý

Hoàng đế

Vừa đi thăm hoàng đế tương lai (Marcus Aurelius)—bé cháu trai của tôi—sanh 3.7kg hồi sáng Thứ Tư.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét