Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

// // Góp ý

Ý nghĩa của Ngày Từ Phụ từ quan điểm Công Giáo

Lần nữa, bài giảng  của TGM Charles Chaput nhân ngày lễ Father’s Day gây ấn tượng nơi tôi. Tôi tóm ý:

  • Con cái nhân ngày Từ Phụ để tỏ lòng biết ơn của mình với cha mình. Và, đối với người Công Giáo, ngày này là cơ hội nhắc nhở các bậc làm cha về trách nhiệm của vai trò mình đối với con cái.
  • Ngày Từ Phụ nhắc ta nên sống trọn chữ “từ” trong hai chữ “từ phụ”, để ngày càng giống hơn Đấng Từ Phụ là Cha Chí Thánh của chúng ta trên Trời.
  • Và, cách tốt nhất để làm một người cha tốt là: hãy yêu thương Mẹ của chúng nó, hãy cố gắng làm một người chồng tốt.

0 ý kiến:

Đăng nhận xét